Cock Joop .

85 Nederlandse potters

Joop Cock is geboren in Rotterdam , hij is autodidact en werkt in de Bergenschehoek.

Product specificaties:

Hoogte: 14 cm.
Diameter: 17 cm.
Beschikbaar: 1